Zdrowie i bezpieczeństwo

mają dla nas najwyższy priorytet

Program ciągłości działania

Dzięki opracowanemu programowi ciągłości działania jesteśmy przygotowani w Unum na wybuch pandemii i inne wydarzenia mogące zakłócić naszą działaność.

Twoja ochrona ubezpieczeniowa


Nasze indywidulane i grupowe produkty ubezpieczeniowe obejmują ochroną śmierć i pobyt w szpitalu spowodowane koronawirusem lub inną pandemią.

Osobom ubezpieczonym umową dodatkową na wypadek pobytu w szpitalu,

przysługuje świadczenie w razie hospitalizacji, której przyczyną była diagnostyka w kierunku koronawirusa lub leczenie tej choroby, nawet jeśli diagnostyka wykluczyła infekcję.

Bezpieczni również w trudnych

finansowo czasach

Decydując się na ubezpieczenie chcemy zapewnić ochronę sobie i swoim bliskim. Czasami jednak zdarzają się trudności finansowe. Dlatego w naszych produktach znajdują się opcje, dzięki którym możesz utrzymać cenną ochronę i jednocześnie łatwo poradzić sobie z opłatą składek.

Możesz odroczyć opłatę składek o 2 miesiące we wszystkich ubezpieczeniach i jednocześnie utrzymać ochronę ubezpieczeniową na tym samym poziomie.

Możesz czasowo obniżyć składkę i sumę ubezpieczenia, a następnie w ciągu 12 miesięcy, gdy wszystko wróci do normy, podnieść ją do pierwotnego poziomu.

Jeśli masz ubezpieczenie z wartością wykupu, możesz zawiesić składkę na dłuższy okres, jednocześnie dalej utrzymując ochronę ubezpieczeniową.

Zachowaj swoją ochronę, porozmawiaj z Life Protection Advisorem lub

Centrum Obsługi Klienta i dostosuj plan ubezpieczeniowy do swojej aktualnej sytuacji

Nieprzerwanie:

procesujemy i realizujemy wypłaty należnych świadczeń

odpowiadamy na pytania i udzielamy informacji

Zapytaj o wypłatę świadczenia lub porozmawiaj o ubezpieczeniu na życie

Kliknij, jeśli chcesz zadać nam pytanie online!
www.unum.pl

Pomagamy w czasie pandemii

Unum Życie oraz Fundacja Unum podjęły wspólne działania, aby wesprzeć potrzebujących w walce z koronawirusem. Pełni uznania i wdzięczności dla służb medycznych, nasi pracownicy i współpracownicy połączyli siły, by nieść potrzebną pomoc w tej nierównej walce o zdrowie i życie pacjentów.

Przekazaliśmy 50.000 zł na zakup bodypletyzmografów dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, kwotę 5.000 zł dla Szpitala Ginekologiczno-Połozniczego Ujastek w Krakowie na zakup jednorazowych materiałów medycznych oraz 10 000 zł dla Banku Żywności SOS w Warszawie na zakup paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących.

Podczas walki z COVID-19:

środki odkażające dla oddziału zakaźnego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,

2200 maseczek dla pracowników Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,

550 maseczek dla Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w Olsztynie,

20 kombinezonów dla Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,

8 kombinezonów dla Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy,

2000 maseczek dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,

400 maseczek i 70 przyłbic dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego,

150 kombinezonów ochronnych dla personelu Szpitala MSWiA w Warszawie,

1500 maseczek ochronnych dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,

200 fartuchów ochronnych oraz 200 fartuchów fizelinowych dla personelu Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie.


Dodatkowo zakupiliśmy:

Doceniając trud i zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek będących na pierwszej linii frontu z epidemią, serdecznie dziękujemy im za wysiłek włożony w codzienną pracę.


Żadne słowa nie są w stanie opisać, jak ogromną wdzięcznością i szacunkiem darzymy każdego z nich.

Unum Życie w liczbach

ponad 20 lat historii

do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA

klientów objętych
ochroną

ponad 250 tysięcy

122,4 mln PLN

wypłaconych klientom
świadczeń w 2020 r.

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.